csf toàn tập

csf toàn tập Follow https://www.howtoforge.com/tutorial/install-and-configure-csf-config-server-firewall-on-centos-7/ Install the dependencies for CSF. Install CSF. Configure CSF. Basic CSF commands....

HOW TO INSTALL CSF FOR DIRECTADMIN ON CENTOS 6

Step 1 - Installation of CFS dependencies CSF is based on Perl, so you need to install Perl on...
nfs server guide step

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng NFS server trên centos...

How to Configure and Install NFS Server and Client Giới thiệu  NFS, hoặc Network File...

Hướng dẫn monitor hệ thống mạng máy chủ toàn tập với...

Phần 1 : Giới thiệu về PROMETHEUS : là một trong những chương trình giám sát hệ thống...

NTP server on linux

ntpdate 1.ro.pool.ntp.org https://www.linuxuprising.com/2019/07/how-to-set-timezone-and-enable-network.html
key 2k19

Active windows server 2k19 (KMS for windows server 2019 )

Active window server 2019 sử dụng KMS Windows Server 2019 Datacenter
key 2k19

CÁC THIẾT LẬP CÀI ĐẶT VÀ BẢO MẬT CƠ BẢN CHO...

Step 1 : Thiết lập cơ bản ( setup bacsic ) hostnamectl set-hostname your-new-hostname echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf ntpdate 1.ro.pool.ntp.org ...

Hướng dẫn active windows 10 bản quyền bằng cmd không cần...

Danh sách Key Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2...

Tìm hiểu network trên linux ( network on linux)

Tìm hiểu network trên linux ( network on linux) set ip ubuntu 16sudo vim /etc/network/interfaces dhcp " thiết lập...

Hướng dẫn clean ổ cứng trên windows sử dụng diskpart (...

guide clean disk on windows ( xóa sạch dữ liệu từ ổ cứng trên windows ) step...
key 2k19

KEY CHO WINDOWS SERVER 2012

Key Standard: XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 Key DC: 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P R2 DC: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y Std: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB active 2012 STD : FNVCK-PFM4B-MYQT8-FCH9C-7CC2B Windows 8.1/Server2012R2 Keys, cleaned up

Hướng dẫn reset password mysql ( mariadb ) trên linux (...

Stop mysql: systemctl stop mysqldSet the mySQL environment option systemctl set-environment MYSQLD_OPTS="--skip-grant-tables"Start mysql usig the options you just set systemctl start mysqldLogin as...

Kỹ năng học quan trọng

KỸ NĂNG HỌC Biết rộng, hiểu nhiều nhưng phải có 1 thứ nào đó sâu.

Hướng dẫn cài LAMP server cho Debian ( How to install...

Link tham khảo : https://docs.ovh.com/gb/en/dedicated/setup-lamp-debian-ubuntu/

hướng dẫn crack windows server 2012 ( crack windows server 2k12)

Kích hoạt bằng key KMSYêu cầu máy tính được kết nối mạngWindows Server 2012 R2 Datacenter1. Chạy CMD (admin)2. Nhập lệnh:slmgr.vbs /ipk...

Hướng dẫn crack windows server 2016 ( crack windows 2k16 )

Hướng dẫn Kích hoạt bằng key KMSYêu cầu máy tính được kết nối mạngWindows Server 2016 Datacenter1. Chạy CMD (admin)2. Nhập lệnh:slmgr.vbs...

Topic 22 lệnh tar

Cú pháp cơ bản của tar tar option(s) archive_name file_name(s) Tar có nhiều tùy chọn (option),...

Lệnh netstat

Thực hiện lệnh netstat trên môi trường DOS netstat -tupln * netstat -a: Hiển thị tất cả các kết nối và các...

Topic 59 : How to reset MySQL root password on your...

# service mysql stop # mkdir -p /var/run/mysqld # chown mysql:mysql /var/run/mysqld #...

Topic 40 : Directadmin

# cat /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt hostname=gdata.com.vn [email protected] mysql=Xz0nror3xtJJnOSxAGJ8krB     “ pass root của mysql...