Category Archives: Thủ Thuật

Tầm quan trọng của bảo mật đối với hệ thống camera doanh nghiệp

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc đảm bảo tính bảo mật trong doanh nghiệp luôn được đặt hàng đầu. Đối với hệ thống camera trong doanh nghiệp cũng thế, để hệ thống được hoạt động với hiệu suất cao việc bảo mật cũng cần được lưu ý. Sau