KỸ NĂNG HỌC

Biết rộng, hiểu nhiều nhưng phải có 1 thứ nào đó sâu.

1./ giờ nào việc đó

2./ viết ra mục tiêu và chia nhỏ các mục tiêu

3./ đặt mốc thời gian hoàn thành từng mục tiêu

4./ giành thời gian xem lại những thứ đã học được ( viết blog hay web )

5./ đọc sách nhanh hơn : bằng cách đọc mục lục , khi đọc mục lục não bộ sẽ có 1 định hướng lộ trình rõ ràng và tự đặt ra câu hỏi đối với từng mục lục đã đọc qua giúp hiểu nhanh hơn vấn đề ( giống như đi ăn phải xem menu nay có những gì )

6./ tìm cách tìm ra bức tranh toàn cảnh

7./ chia nhỏ thời gian học ra , và học đều: mỗi lần đọc lại vấn đề là 1 lần lặp lại khiến bạn nhớ lâu hơn

8./ đặt câu hỏi cho vấn đề bạn quan tâm , để não bộ bạn nhận thức dc răng đây là vấn đề quan trọng và ghi nhớ được nó

9./ book of the book : đọc cuốn sách nào note lại các ý chính của cuốn đó, 100 cuốn bạn sẽ có 1 cuốn sách tổng hợp của riêng mình

10./ kế hoạch hành động theo sách : và kiểm tra hành động