key 2k19

Active windows server 2k19 (KMS for windows server 2019 )

Active window server 2019 sử dụng KMS Windows Server 2019 Datacenter

Hướng dẫn active windows 10 bản quyền bằng cmd không cần...

Danh sách Key Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2...

Hướng dẫn clean ổ cứng trên windows sử dụng diskpart (...

guide clean disk on windows ( xóa sạch dữ liệu từ ổ cứng trên windows ) step...
key 2k19

KEY CHO WINDOWS SERVER 2012

Key Standard: XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4 Key DC: 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P R2 DC: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y Std: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB active 2012 STD : FNVCK-PFM4B-MYQT8-FCH9C-7CC2B Windows 8.1/Server2012R2 Keys, cleaned up

hướng dẫn crack windows server 2012 ( crack windows server 2k12)

Kích hoạt bằng key KMSYêu cầu máy tính được kết nối mạngWindows Server 2012 R2 Datacenter1. Chạy CMD (admin)2. Nhập lệnh:slmgr.vbs /ipk...

Hướng dẫn crack windows server 2016 ( crack windows 2k16 )

Hướng dẫn Kích hoạt bằng key KMSYêu cầu máy tính được kết nối mạngWindows Server 2016 Datacenter1. Chạy CMD (admin)2. Nhập lệnh:slmgr.vbs...
key 2k19

topic 47 : Các bước cơ bản bảo mật máy chủ...

topic 47 : các bước cơ bản bảo mật máy chủ windows server ( security basic window server  ) ( bài viết được thực hiện...